BESTYRELSESMEDLEM

 

KATIA K. ØSTERGAARD

Født: d. 27 december 1967
Indtrådt i CPHFF bestyrelse: juni 2013 (genvalgt december 2014)
Udløb af aktuel valgperiode: december 2017
Udpeget af kommunerne
Medlemmet anses for værende uafhængig

 

Bestyrelsesmedlem i Copenhagen Film Fund og adm. direktør i Horesta

Hotel-, restaurant-, turist- og oplevelseserhvervene har spillet en helt central rolle i det meste af Katia K. Østergaards liv. Siden 2010 har hun været adm. direktør i HORESTA og står dermed med hovedansvaret for varetagelse af branchens interesser på Christiansborg, i pressen og offentligheden i øvrigt, samt som virksomhedernes repræsentant når der forhandles overenskomster med blandt andre 3F. Katias styrker ligger især inden for ledelse, strategi, PR, politisk lobbyvirksomhed, arbejdsret, arbejdsmarkedsforhold og forhandling.

Katia er uddannet advokat og har endvidere et executive leader-program fra Wharton Business School, University Pennsylvania samt Executive Board Leadership Masterclass fra Copenhagen Business School med sig. Hun har tidligere bestridt stillinger som advokat, juridisk direktør, personaledirektør i Hilton International Nordic Region samt direktør og medlem af direktionen i Dansk Erhverv. Desuden har Katia sideløbende bestridt en lang række tillidserhverv i råd og tænketanke samt bestyrelses- og repræsentantskabsposter. I dag er hun ud over Copenhagen Film Fund også bestyrelsesmedlem i PensionDanmark og Finansieringsfonden HFF.

 

Øvrige ledelseshverv

 • PensionDanmark A/S (Bestyrelsesmedlem)
 • PensionDanmark Holding (Bestyrelsesmedlem)
 • Finansieringsfonden HFF (Bestyrelsesmedlem)
 • Realdania (Member of the Representative)
 • Dansk Arbejdsgiverforening, DA (forretningsudvalget)
 • Det Danske Kulturinstitut (repræsentantskabsmedlem)
 • Eksperimentarium (præsidiet)
 • HOTREC (General assembly)

 

Tidligere ledelseserhverv

 • Center for Kultur og Oplevelsesøkonomi, CKO (Bestyrelsesmedlem)
 • GS1, European Articel Numbering (Bestyrelsesmedlem)
 • Dansk Arbejdsgiverforening, DA (Bestyrelsesmedlem)
 • FKC Kompetenceudviklingscenter (bestyrelsesmedlem)
 • Danish Chamber of Commerce Permanent Arbitration Court (president)
 • Konkurrencerådet (medlem)
 • Danmarks Vækstråd (medlem)
 • European Social Affairs, HOTREC (steering commitee)
 • Wonderful Copenhagen (Repræsentantskabsmedlem)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katia Ø_webprofil