Privatlivspolitik

 

Fonden Copenhagen Film Fund
Gothersgade 55, 4.
1123 København K
CVR-nr. 35400184

Telefonnr.: + 45 51 32 57 94
E-mailadresse: info@cphfilmfund.com

 

Nedenstående betingelser og vilkår finder anvendelse på vores behandling af dine personoplysninger.

Når du overleverer dine personoplysninger til os, behandler vi som dataansvarlig dine oplysninger. Vi tager beskyttelsen af dine personoplysninger meget seriøst, og vi ønsker derfor at oplyse dig om, hvordan vi behandler dem.

I det følgende fremgår det, hvilke personoplysninger vi indsamler, hvad oplysningerne anvendes til, hvor længe vi beholder dem, samt i hvilket omfang vi deler oplysningerne med andre.

 

1. Hvad bruger vi dine personoplysninger til?

Vi behandler dine personoplysninger, når du (i) søger en stilling hos Fonden Copenhagen Film Fund (”Fonden”), for at bedømme, om du er en kvalificeret kandidat til en ledig stilling hos os, (ii) ansøger om støtte fra Fonden, for at vurdere om Fonden kan støtte dit projekt, eller (iii) når du tilmelder dig vores nyhedsbrev. Derudover kan vi bruge dine personoplysninger til at besvare dine henvendelser på din opfordring.

 

2. Hvilke personoplysninger behandler vi og på hvilket grundlag?

(i) Hvis du søger en stilling hos Fonden behandler vi de personoplysninger, som fremgår af din ansøgning, CV og andre medsendte dokumenter, der bliver registreret.

Det vil typisk være følgende oplysninger: Navn, adresse, fødselsdato, køn, kontaktoplysninger, CPR-nummer, status om ægteskab eller partnerskab, uddannelse(r), karakterer, eksamensbeviser, karrierehistorik, anbefalinger og referencer.

Vi anvender databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (b) som behandlingsgrundlag, da der er tale om personoplysninger, som du selv har sendt til os med henblik på at blive ansat.

 

(ii) Hvis du ansøger om støtte fra Fonden til dit projekt, behandler vi de personoplysninger, som fremgår af din ansøgning, CV’er, og andre medsendte dokumenter, der bliver registreret.

Det vil typisk være følgende oplysninger: Navn, adresse, kontaktoplysninger, skuespillerlister, holdlister og billeder.

Når du indsender personoplysninger om andre personer end dig selv, står du inde for, at du har indhentet disse oplysninger og har fået tilladelse til at videregive dem til os i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning om persondatabeskyttelse.

Vi anvender databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (b) som behandlingsgrundlag, da der er tale om personoplysninger, som du har overgivet til os med henblik på at indgå en investeringsaftale med Fonden angående udbetaling af støtte til dit projekt.

 

(iii) Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev registrerer vi alene din e-mailadresse.

Vi anvender databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (a) som behandlingsgrundlag, da vi har fået dit samtykke til at behandle dine personoplysninger for at sende dig nyhedsbrev.

 

3. Videregiver vi dine personoplysninger til andre?

Vi vil i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som du har overgivet til os. Videregivelsen vil alene ske i det omfang og til dem, der er nødvendigt for at opfylde et af de ovenstående formål.

Dine personoplysninger kan blive videregivet til parter som vi samarbejder med for at administrere Fondens midler, udgive vores nyhedsbrev, eller forvalte vores hjemmeside (f.eks. teknisk support og finansielle institutioner) eller hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller andet retsligt grundlag.

 

4. Hvor lang tid gemmes dine oplysninger?

Vi gemmer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde et af de ovenstående formål, eller så lang tid som det er påkrævet i henhold til gældende lovgivning, hvorefter dine personoplysninger slettes.

 

(i) Hvis du søger en stilling hos Fonden, og du får et afslag på din ansøgning, sletter vi dine personoplysninger 6 måneder efter vi har givet dig afslag, med mindre du giver dit samtykke til, at vi må beholde dem længere.

 

(ii) Hvis du ansøger om støtte fra Fonden, og du får et afslag på din ansøgning, sletter vi dine personoplysninger 6 måneder efter vi har givet dig afslag.

 

(iii) Hvis du afmelder vores nyhedsbrev, sletter vi din e-mailadresse uden ugrundet ophold.

 

5. Hvilke sikkerhedsforanstaltninger benytter vi?

Vi benytter tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger imod manipulation, tab, destruktion eller adgang fra uautoriserede personer. Vores sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, som resulterer i en for dig høj risiko for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

 

6. Hvilke rettigheder har du efter databeskyttelseslovgivningen?

6.1 Indsigt - du har ret til at få adgang til dine personoplysninger

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvordan vi anvender dem. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger, og hvem, der modtager personoplysninger om dig.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, forretningshemmeligheder eller immaterielle rettigheder.

 

6.2 Berigtigelse eller sletning - du har ret til at få unøjagtige personoplysninger rettet eller slettet

Hvis du mener, at de personoplysninger vi behandler om dig er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine personoplysninger. Det gælder f.eks., hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine personoplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

 

6.3 Indsigelse – du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for, at vores behandling af dine personoplysninger hører op.

 

6.4 Dataportabilitet – du har ret til at modtage dine personoplysninger

Du har under visse omstændigheder ret til at modtage de personoplysninger, som du har stillet til rådighed for os. Du har også under visse omstændigheder ret til at få disse personoplysninger overført til en anden tjenesteudbyder. Disse personoplysninger vil blive overført i et almindeligt anvendt format.

 

7. Kontakt os, hvis du vil udøve dine rettigheder

Kontakt os på lsh@cphfilmfund.com

Hvis du ønsker at gøre brug af en af ovenstående rettigheder, undersøger vi, om det er muligt, og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt, og senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse.

 

8. Klage til Datatilsynet

Såfremt vi ikke giver dig fuldt medhold i din indsigelse, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet ved at følge instruktionerne på Datatilsynets hjemmeside: https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/

 

9. Kan vi ændre privatlivspolitikken?

Vi har ret til når som helst at foretage ændringer i denne politik og vil sikre at brugeren notificeres herom.