BESTYRELSESMEDLEM

 

HENRIK HOLCK

Indtrådt i CPHFF bestyrelse: januar 2018
Udløb af aktuel valgperiode: januar 2021
Udpeget af kommunerne
Medlemmet anses for værende uafhængig 

Bestyrelsesmedlem i Copenhagen Film Fund og Executive Vice President i DFDS

Henrik Holck er Executive Vice President i DFDS. Derudover besidder Henrik en række tillidsehverv, herunder formand for High:Five og Den Sociale Arbejdsmarkedsfond, næstformand for Handelsflådens Velfærdsråd, medlem af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar, formand for DFDS Jubilæumsfond, medlem af DIS kontaktudvalg, næstformand for forhandlingsudvalget, Danmarks Rederiforening og bestyrelsesmedlem i Innovative A/S.

CV

2007 -              Executive Vice President, DFDS

2002 - 2007     Vice President, FOSS

2001 - 2002     Vice President HR & Kommunikation, Orange

1998 - 2001     HR-ansvarlig, Oticon

1993 - 1997     Management Consulting, Kaalbye 

1992 - 1992     Konsulent, Progress

 

 

 

 

avatar-male