BESTYRELSESMEDLEM

 

LINE AARSLAND

Indtrådt i CPHFF bestyrelse: januar 2018
Udløb af aktuel valgperiode: januar 2020
Udpeget af private bidragsydere
Medlemmet anses for værende uafhængig 

 

Bestyrelsesmedlem i Copenhagen Film Fund og kommunikationsdirektør hos Egmont

Line Aarsland er uddannet journalist og startede sin karriere hos Politiken, hvor hun bl.a. havde ansvaret for uddannelsesområdet. Sidenhen har Line været pressechef i Undervisningsministeriet og kommunikationschef i Indenrigs- og Sundhedsministeriet, hvor hun var rådgiver for Bertel Haarder. Inden Line landede sin nuværende stilling som kommunikationsdirektør hos Egmont, var hun ansat som kommunikationschef i KL, hvor hun udarbejdede diverse kommunikationsstrategier bl.a. i forbindelse med en kampagne til Kommunalvalget 2013.

 

CV

2014 -               Kommunikationsdirektør, Egmont 

2011 - 2014      Kommunikationschef, KL

2010 - 2011      Kommunikationschef, Indenrigs- og Sundhedsministeriet

2006 - 2010      Presseansvarlig, Ministeriet for Børn og Undervisning 

2002 - 2006      Journalist, Politiken 

2001 - 2002      Journalist, Københavns Universitet 

 

 

 

 

 

defaultAvatar