Danske dramatikere

 

Danske Dramatikere er en fagorganisation for dramatikere og manuskriptforfattere indenfor teater, film, TV, radio, spil og andre medier samt for librettister, oversættere og bearbejdere af dramatik. Forbundets formål er at varetage dramatikeres faglige og økonomiske interesser og at virke for gunstigst mulige vilkår for dramatikere og manuskriptforfattere. Forbundet varetager medlemmernes fælles overenskomster og yder herudover rådgivning i kontraktlige spørgsmål samt juridisk bistand i faglige sager. Forbundet beskæftiger sig desuden med at afholde kurser, sikre ophavsrettigheder og uddele en række legater og priser.

 

KONTAKT

Danske Dramatikere
Tlf: +45 33454035
E-mail: admin@dramatiker.dk