BESTYRELSESFORMAND

 

 

JØRGEN RAMSKOV

Født: d. 8 marts 1957
Indtrådt i CPHFF bestyrelse: juni 2013 
Udløb af aktuel valgperiode: juni 2019
Udpeget af kommunerne 
Medlemmet anses for værende uafhængig 

Bestyrelsesformand hos Copenhagen Film Fund og chefredaktør på Radio 24syv

 

Jørgen Ramskov har stået i spidsen for Radio 24syv siden radiostationens opstart i 2011. Parallelt med hans arbejde på Radio 24syv varetager han stillingen som bestyrelsesformand i Copenhagen Film Fund.

Jørgen Ramskov har mere end 20 års erfaring som leder, CEO og bestyrelsesmedlem indenfor medier, tv, film og kultur. Han har været direktør i både meget store og komplekse organisationer som DR og i mindre private selskaber som Nimbus Film.
Herfra har han stor erfaring i ledelse af kreative organisationer, mennesker og processer.

Han har som chef deltaget i og haft ansvaret for en række omstrukturerings- og omprioriteringsprocesser, hvor målet har været at nyudvikle og fokusere virksomheden.
Mange års arbejde i krydsfeltet mellem private selskaber og offentlige institutioner og stor erfaring med målstyring og politiske beslutningsprocesser.

Jørgen Ramskov er uddannet journalist.

 

CV

2013 -            Bestyrelsesformand for Copenhagen Film Fund

2011 -            Chefredaktør i Radio 24/7

2009 -            Bestyrelsesmedlem Teater GROB

2010 – 2014   Bestyrelsesformand Buzzanova

2009 – 2011   Direktør i Copenhagen International Film Festival

2006 – 2009   Direktør i Nimbus Film

2002 – 2004   Direktør for Produktion og Udvikling hos DFI

2001 – 2004   TV-direktør og direktør for digitale medier i DR

2000 – 2001   Executive producer i European Broadcasting Union

1998 – 2000   Programchef i DR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

joergen-ramskov_foto_til-web