REGION HOVEDSTADEN

 

 

FILM FONDEN BRANDER REGION HOVEDSTADEN

I Region Hovedstaden ønsker vi at skabe grøn vækst og udvikling i hele regionen – det kræver nytænkning, banebrydende initiativer, internationalt udsyn, synlighed og gode samarbejdspartnere.

Film­fonden er en vigtig med­spiller i forhold til at tiltrække film­pro­duk­tioner og inter­na­tionale investeringer, som kan bidrage til at skabe vækst og beskæftigelse i hov­ed­stad­sre­gio­nen. Film­fonden under­støt­ter Region Hov­ed­stadens strategi om bl.a. at brande regio­nen inter­na­tion­alt samt tiltrække, udvikle og fastholde kreative arbe­jd­spladser og miljøer.

Hov­ed­stad­som­rådet har en stor kreativ tal­ent­masse, pro­duk­tion­s­sel­sk­aber i inter­na­tional top­klasse og en stærk infra­struk­tur – kort sagt hele grund­laget for at tiltrække inter­na­tionale film­pro­duk­tioner. Fonden kan bidrage til at samle og skabe én indgang for miljøet og markeds­føre regio­nen på pos­i­tiv vis i udlan­det for dermed at sætte yderligere gang i tv– og filmmiljøet.

Fonden vil desu­den kunne med­virke til at under­støtte regionale effek­ter gen­nem pro­jek­tak­tiviteter og part­ner­sk­aber inden for iværk­sæt­teri, uddan­nelse, forskn­ing, tur­isme og inter­na­tionale relationer.

 

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN

Hovedstadsregionen er Danmarks vækstmotor. Hver gang der skabes 100 job i Hovedstaden, medfører det 20 nye job i resten af landet. Vi udgør kun knap fem procent af Dan­marks areal, men vi er hjemsted for knap en tredjedel af landets befolkning, halvdelen af landets højtuddannede, og står for knap 40 procent af landets bruttonationalprodukt.

Her skabes i stor målestok højproduktive og innovative virksomheder. Vi er hjemsted for 70 pct. af den private forskning i Danmark, 80 pct. af high-tech virksomhederne og 85 pct. af de udenlandske investeringer i landet.

Region Hovedstaden strækker sig fra Gilleleje i nord til Dueodde i syd. Fra Hundested i vest til Bornholm i øst. Regionen dækker i alt 2.561 km² - eller ca. seks pct. af Danmarks samlede areal og har i alt 554 km kyststrækninger.

 

KONTAKT

Enhedschef - vækst og kompetencer
Mads Monrad Hansen
Tlf.: 27 62 21 95
E-mail: mads.monrad.hansen@regionh.dk

Kon­sulent
Kenneth Kay Jensen
E-mail: kenneth.kay.jensen@regionh.dk

 

KOMMUNER I REGION HOVEDSTADEN

Region Hovedstaden består af i alt 29 kommuner

regionskort_kommuner_590px

 

 

Unknown