BALLERUP KOMMUNE

 

 

Som aktiv deltager i KulturMetropolØresund har Ballerup Kommune valgt at gå ind i den regionale filmfond for at fastholde og tiltrække film- og TV-produktioner m.m. Sigtet hermed er ikke primært at støtte kulturen, men derimod at bidrage til øget vækst og beskæftigelse i filmbranchen og dertil relaterede erhverv. De kreative industrier har stor indflydelse på udviklingen i en storbyregion, der satser på at tiltrække højtuddannet arbejdskraft.

Ballerup Kommunes interesser i forhold til filmfonden knytter sig primært til en aktivering af faciliteterne på den nedlagte Værløse Flyveplads og til koblingen mellem erhverv og kultur.

Ballerup er indbegrebet af den gode forstad til nationens hovedstad. Et repræsentativt udsnit af ”velfærds Danmark”. Kommunen rummer alle de elementer, der danner ramme om det gode liv – for mennesker i alle aldre. En kommune med flere bycentre, fem S-stationer og en masse kunst integreret i bybilledet. Med en god balance mellem by og land – og med en sund blanding af bosætning og erhvervsliv. Derudover har vi en universitetscampus og Danmarks største økologiske landbrug.

Vi er en relativ ung bykommune med flere nye, attraktive boligkvarterer, men rummer også karakteristiske kvarterer af lidt ældre dato med store boligblokke eller traditionelle parcelhuse.

Ballerup er en stor og alsidig erhvervskommune, og vi har derfor mange eksempler på bemærkelsesværdige arbejdspladser og virksomhedstyper, der vil kunne anvendes i skildringer af mennesker på job.

Sikringen af borgernes velfærd er udgangspunkt for kommunens mange serviceydelser, der naturligvis byder på alt fra børneinstitutioner og skoler til plejecentre. Det righoldige kultur- og fritidsliv spiller lokalt en stor rolle, og vi har mange spændende lokaliteter lige fra Super Arena og kolonihaver til kultur- og fælleshuse. Tilsvarende spiller de grønne områder en stor rolle i borgernes hverdagsliv. Lige uden for døren har vi åbne landskaber, bevaringsværdige landsbymiljøer og beskyttet natur med fine kvaliteter.

 

KONTAKT

Kul­turchef
Jens Over­gaard
Tlf: 44 77 20 13
E-mail:jo4@balk.dk

 

Unknown-19 Unknown-18 Unknown-17