DET SKER NU

 

Copenhagen Film Fund illustreret årsberetning 2018

24 apr 2019, Posted by Liv Saalbach Holse in Nyheder

2018 var på mange måder et ganske skelsættende år for Copenhagen Film Fund med vind i sejlene for vores mange produktionsinvesteringer og høje aktivitetsniveau i Film Greater Copenhagen, vores politikudvikling indenfor især Vision Denmark, men også et år, hvor vi mistede de væsentligste bidragsydere til Fonden.  

Allerede fra starten af året 2018 stod det klart, at Region Hovedstadens Vækstforum, hvorfra vi i alle årene har modtaget væsentlige bidrag, ville blive nedlagt sammen med alle øvrige regionale vækstfora og deres midler samlet under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse med effekt fra ultimo 2019. Dernæst kom de kommunalforhandlinger om Københavns Budget 2019, og her stod det i forhandlingsforløbet meget hurtigt klart, at vores kulturborgmester, Niko Grünfeld, ikke ville blive en del af budgetforliget. Alternativet meldte sig hurtigt ud af forhandlingerne og dermed stod Fonden uden reel opbakning fra en borgmester. Således mistede vi Københavns Kommunes bidrag for 2019, idet forligskredsen skar alle kreative vækstinitiativer fra budgettet herunder også bidraget til Copenhagen Film Fund. Det har betydet, at vi for 2019 har stået uden bidrag fra Fondens væsentligste bidragsydere og har også resulteret i, at vi ikke har ansøgt øvrige omegnskommuner eller private aktører, som tidligere har givet bidrag, idet vi ikke anså det for formålstjenesteligt, at de skulle bidrage, når 95% af finansieringen var forsvundet. 

Det var dog en situation, som vi havde forudset, og derfor havde Fondens bestyrelse allerede i starten af 2018 afsat midler til drift i 2019. Dels fordi vi forsat havde midler til investering, og dels fordi vi på den erhvervspolitiske front fornemmede forårsluft for vores Vision Denmark og dermed så en mulighed for langt om længe at få staten til at deltage i en national overbygning til fremme af den digitale visuelle branche herhjemme og omforme den fra branche til industri. I sidstnævnte ligger visionen om at få etableret produktionsrabatordning til at fastholde og tiltrække større danske og internationale co-produktioner med optagelser og andet forbrug i Danmark. Det har uden tvivl været en meget klog beslutning, som vi håber endelig vil bære frugt, når en ny regering har sat sig og en finanslov skal vedtages, men mere herom senere.

Fondens investeringer

Hvad angår vores investeringer for 2018 har vi investeret i en bred vifte af produktioner fra Lone Scherfig’s Kindness of Strangers (tidl. Secrets from The Russian Tearoom) over visuel affects i mastodont tv-serien Krypton (Warner Horizon) vist på HBO samt på Lorcan Finnegan’s Vivarium med Imorgen Pots og Jessie Eisenberg til en lille uges optagelser på Salle Wainwrights store historiske tv-series Gentleman Jack for BBC og HBO. Hertil kommer Katja Adomeits og Shahrbanoo Sadat’s spillefilm The Orphange, som dog først kom til landet for produktion i 2019 grundet diverse indrejseproblemer for det hovedsageligt afghanske cast. Det er alle produktioner, hvor de danske kompetencer endnu engang har bevist sit værd og attraktionsværdi til trods for manglende nationale ordninger, men hvor Fonden med beskedne midler/investeringer alligevel i et vist omfang har kunne gøre det ud for en sådan ordning. Dermed har vi som i alle tidligere år endnu engang bevist nødvendigheden af og potentialet ved en lignende national ordning. 

Festivaler og priser

På festivalsiden var Fonden endnu engang flot repræsenteret med bl.a. Lars von Triers The House That Jack Built og Ali Abssi’s Græns (Border) på årets Cannes Film festival, hvor sidstnævnte gik hen og vandt Un certain Regard. Border vandt også årets hjemlige Robert og Bodil og var herudover shortlistet til en Oscar som Sverige’s bidrag. Ligeledes ryddede den bordet med 9 priser, blandt andet for bedste film og bedste speciel effects til danske Peter Hjort og Michael Werdelin, ved de svenske Guldbagge uddeling (pendant til vores Bodil). Stort Tillykke til Ali og den danske producent Nina Bisgaard fra MetaFilm! Lars von Trier deltog ikke i konkurrencen i Cannes, men vanen tro stjal han billedet ved sit Cannes comeback med en film, der skilte vandene. Han oplevede at blive hyldet som den sande mester han er, og det var en fantastisk oplevelse at overvære inde i den store sal i Festivalpalæet. På festivalsiden startede vi også året 2019 flot med Lone Scherfig’s Kindness of Strangers, der var den første officielt danske produktion, der åbnede festivalen. 

Aktiviteter i 2018

På aktivitetssiden afholdt vi endnu engang vores traditionsrige Copenhagen TV Series Masterclass i samarbejde med Copenhagen TV Festival. Vi havde besøg af ingen ringere end Bruce Miller, som står bag The Handmaids Tale, og det var en stor, stor oplevelse. Ligeledes havde vi besøg af produceren bag The Queen, Andy Harris. Årets masterclass 2018 ratede højest af alle årenes masterclass’es og cementerede blot, at dette er et must-go-to event for producere og skabere af tv-serier fra hele Norden. I 2019 ser vi allerede ud til at toppe dette med skaberne bag Babylon Berlin og Pamela Adlon fra Better Things/HBO. Det skal blive stort!

 

I løbet af året 2018 afholdt vi i samarbejde med Leipzig Regional FilmFund og Film I Skåne en særlig workshop for danske, tyske og svenske producere og filmfolk. Også dette arrangement, som strakte sig over 2 dage, var en stor succes, som vi siden har gentaget i samarbejde med andre europæiske filmfonde under navnet Inspired By Neighbors. 

Herudover var Film Greater Copenhagen som altid repræsenteret ved årets øvrige festivaler samt også på tv-seriesiden, hvor vi deltog med særlige arrangementer ved Berlin Drama Days, Series Mania i Lille samt Focus London, hvor vi deltog med en bl.a. Scandinavian Production Service 

Af øvrige aktiviteter skal nævnes vores deltagelse under Beijing Design Week, hvor København i 2018 var by i særligt fokus. Her havde vi samarbejder med Dansk Kulturinstitut og havde bl.a. visning af Lykke Per med deltagelse af Bille August. Det var på alle måder meget succesfuldt, og det var skønt at opleve en hel sal fuld af kinesere være tryllebundet af Lykke Per og bagefter engageret spørge ind til Bille om Filmen. Herudover havde vi i samarbejde med Det Danske Kulturinstitut initieret udstillingen CPH Locations, som bygger på billedbogen København på Film. Udstillingen vil senere på året også kunne opleves her i København, når vi åbner Screenbase Copenhagen sammen med Filmfestivalerne og Filmværkstedet ude i Kødbyen.

Vision Denmark 

På politikområdet har vi arbejdet ihærdigt for den nationale erhvervsstrategi under navnet Vision Denmark. Vi oplevede for først gang politisk medvind og blev således direkte nævnt i anbefalingerne fra Vækstteamet for kreative erhverv, som blev nedsat af tidligere erhvervsminister Brian Mikkelsen. Men vi måtte også sande, at der er lang vej fra anbefalinger fra et vækstteam til at blive prioriteret i de efterfølgende vækstplaner, men det har sin naturlige forklaring i det faktum, at vi med især vores ønske om en dansk produktionsrabatordning beder om langt mere, end hvad der er afsat til anbefalingerne. Det kræver stor politisk opbakning. Derfor blev Vision Denmark også reelt etableret i slutningen af året 2018 som forening frontet af Nordisk Film, SYBOGames og Unity Technologies og bakket op af centrale organisationer, herunder Producentforeningen, The Animation Workshop, Filmby Aarhus/Den Vestdanske Filmpulje, FilmFyn, Interactive Denmark og fonden. Allerede nu har det vist sig yderst gavnligt ved vores mange møder med den politiske top i alle partier. Vi bliver hørt og oplever bred opbakning fra alle partier omkring dels Vision Denmarks krav om et nødvendigt erhvervsfokus for vores branche, men i særdeleshed omkring vort ønske om en dansk produktionsrabatordning til at lægge fundamentet til en etablering af en reel industri i Danmark på linje med den, som mange andre lande opbygger pt. Sidstnævnte dog kun ud fra den ulige konkurrencesituation, hvor Danmark lige nu står alene sammen med hhv. Bulgarien og Sverige om ikke at ha’ en sådan ordning (i Sverige er den beslutte og forventes etableret i 2020). 

2019 og frem

Selvom vi gør klar til et nedlukningsscenarie for 2020 og frem, så er der fuld aktivitet med i både Copenhagen Film Fund og Film Greater Copenhagen. Vi har fortsat en del investeringer, som er allokeret for projekter her i 2019. Her skal nævnes dokumentarserien Scandinavian Star, som Mikala Krog instruerer med Danish Documentary Production / Nordisk Film Production som kyndige producenter. Herudover venter vi spændt på EFTERFORSKNINGEN om drabsefterforskeren Jens Møller på ubådssagen. Det er en meget ambitiøs og stort anlagt serie i 6 afsnit, som bliver skabt af Tobias Lindholm for MISO Film og finansieret af hele Norden og Fremantle. Serien går i optagelser til August. Sidst skal nævnes vores nyligt indgået samarbejde med Helsingør Kommune omkring serien Dan Sommerdahl Murders baseret på Anna Grue’s bestseller-romaner. Den er blevet til i et samarbejde med den tyske tv-station ZDF og danske TV2. Der er adapteret til serie af Lolita Belstar og produceres i en co-produktion mellem det danske selskab  Sequoia Global Alliance og tyske NdF. Serien går i produktion her fra maj og 4 måneder frem i Helsingør, som dermed fra næste år bliver eksponeret til hele Tyskland. Det er ganske enestående, at en den største tyske broadcaster ZDF har igangsat en dansk serie med danske skuespillere og vidner kun om det meget store potentiale, som vi med vores hjemlige branche står overfor, og som i dette tilfælde ikke ville være blevet til uden finansiering fra Fonden og Helsingør Kommune. 

Det potentiale skal udnyttes, dyrkes og udvikles i fremtiden med en dansk produktionsrabatordning under Vision Denmark, en fokuseret vækststrategi med rekrutterings- og uddannelsesinitiativer og med Copenhagen Film Fund som nødvendig medspiller – alt andet vil være synd og skam! 

// Thomas Gammeltoft, Direktør

Download årsregnskab 2018 og vores bog som giver et overblik over fondens effekter, investeringer og kontaktpersoner her: