DET SKER NU

 

Debat: Det er slut med stort anlagte og Oscar-vindende produktioner i København

15 jan 2020, Posted by Liv Saalbach Holse in Uncategorized

I forbindelse med, at Copenhagen Film Fund lukker som investeringsfond fra 2020 og frem, har bestyrelsesformand Jørgen Ramskov og afgående direktør Thomas Gammeltoft skrevet dette debatindlæg bragt i Politiken den 3. januar.

 

Hvordan taler man til politikere, der ikke lytter?

Forleden blev en interessant vækstplan fra Londons borgmester Sadig Kahn offentliggjort. Den handler ganske enkelt om alt det, man i London vil gøre for at bevare de kreative industrier i byen, sikre deres eksistens og udvikle deres forretning, fordi de driver væksten og har kulturen som markør og output. I 2017 stod de kreative industrier i London for kr. 460 mia. i omsætning, og 1 ud af 6 af byens beskæftigede var ansat indenfor kreative industrier som spil, film, tv, animation, musik, design, mode, museer, bøger og arkitektur. De skaber liv i byen, gør byen attraktiv og de repræsenterer fremtidens arbejdspladser, fordi de som ingen andre industrier er baseret på humane, innovative, kreative kompetencer, som ikke lader sig automatisere og erstatte af robotter.

Der er en fremsynethed i London, som vi i vores egen hovedstad København desværre mangler. Copenhagen Film Fund har råbt på en  strategi i årevis, og der har også været flere tiltag, men de sidste år har Københavns Kommune valgt de kreative industrier og vækstinitiativer fra. På trods af, at at vi kan konstatere fuldstændigt de samme tendenser – og ganske imponerende vækstrater – som i London. Allerede i 2014 udgjorde de kreative erhverv en styrkeposition i København, hvor de stod for 12% af beskæftigelsen og skabte 25% af alle nye arbejdspladser. De kreative erhverv oplever en kolossal vækst og fylder godt i det danske landskab, hvor de på landsplan omsætter for kr. 234 mia. Det faktum er staten nu blevet opmærksom på og har derfor lavet en særlig erhvervsindsats for netop disse industrier.

Indenfor de kreative industrier er den digitale visuelle industri, som omfatter spil, film, tv, animation og XR (de nye teknologier som VR og AR) den  næststørste industri og er nu blevet anerkendt af staten som en spirende styrkeposition for sin evne til at skabe innovation, beskæftigelse og global vækst. Det er en kendsgerning, men alligevel har Københavns Kommune desværre fjernet den økonomiske støtte.

Hvilket undrer, idet Copenhagen Film Fund var et fremsynet initiativ, som Københavns Kommune tilbage i 2013 selv var med til at etablere. Dengang så man, hvad de kreative industrier kan, og hvor nemt det er at flytte produktioner til udlandet, såfremt der ikke findes lokal finansiering. Det fik Kommunen til at indgå med finansiering på ca. 9 mio. kr. om året i Copenhagen Film Fund - penge, der skulle sikre optagelser og produktion af større danske og internationale spillefilm og tv-serier i vores region, og det er i den grad lykkedes.

Copenhagen Film Fund har siden 2013 investeret i 37 produktioner med i alt kr. 72 mio. Samlet har disse produktionsinvesteringer skabt et merforburg i hovedstadsregionen på over kr 230 mio. svarende til en værditilvækst på over kr. 1,2 mia målt  som bidrag  til BNI (bruttonationalindtægten) i direkte, indirekte og inducerende effekter. Samtidig har vi givet verden nye billeder af København og Hovedstadsregionen. Gennem den stort anlagte og Oscar-vindende Den Danske Pige og Lars von Triers stormombruste The House That Jack Built samt verdenssuccesser som Wallander, Broen og Gentleman Jack har vi understøttet verdens blik på Danmark og hovedstaden som spændende, moderne, kreativ og frisindet. Samtidig har vi udviklet branchens kompetencer ved at sikre disse produktioner i Danmark. Jo mere vi arbejder med og for de bedste i verden, desto mere udvikler vi os selv på alle niveauer.


På optagelserne til Lars von Triers "The House That Jack Built" i Nordsjælland. Foto: Christian Geisnæs.

I mangel på nationale produktionsrabatter, som snart alle lande omkring os har, var Copenhagen Film Fund det eneste trækplaster for fastholdelse af de helt store danske og internationale produktioner, som ellers ville ryge udenlands for produktion. Og det endda til trods for, at mange fra både ud- og indland rigtig gerne vil arbejde med de danske kreative, det være sig filmarbejdere, animatorer, instruktører, skuespillere mm. Vi er internationalt anerkendte for vores kreative kompetencer, vores talenter, vores fleksible produktionsmetode og vores måde at tænke innovativt og kreativt for begrænset midler. Det har vi altid været nødt til grundet mindre budgetter end udlandet kunne præstere.

Men alt det er nu slut, fordi man blandt Københavns politikere ikke kan se værdien i at sikre de kreative industrier i Hovedstaden. Det forekommer så meget desto mere uforståeligt, når vi netop har vundet anerkendelse fra staten, hvilket var et af Københavns Kommunes ønsker. De satser i stedet på velfærd, som vi alle sætter meget højt. Men velfærd skal vi leve i, ikke af. Vi kan ikke betale velfærd med velfærd. Vi skal ha’ nogle stærke industrier i Hovedstaden, og her rimer de kreative industrier og særligt den digitale visuelle industri rigtigt godt på metropoler, fordi de ikke kræver så meget plads, ikke forurener, sikre diversitet og mangfoldighed, skaber stor omsætning, er i kraftig global vækst og i tillæg hertil gør byen attraktiv for byens borgere, nye tilflyttere og omverdenen -  men hvordan får man forklaret det til nogle lokalpolitikere, som har valgt ikke at lytte?

 

Thomas Gammeltoft og Jørgen Ramskov
Hhv. afgående direktør og bestyrelsesformand i Copenhagen Film Fund

 

Weekendavisen har efterfølgende interviewet Jørgen Ramskov om Københavns Kommunes forhold til og vision for kreative erhverv i Hovedstaden, hvilket udkom 10. januar. Det kan læses her.

Om få dage, vil Copenhagen Film Funds fremtidige procedure for mindre udlodninger bliver offentliggjort.