DET SKER NU

 

Ingen støtte fra Københavns Kommune til fonden i 2020

08 okt 2019, Posted by Liv Saalbach Holse in Nyheder

Med Københavns Kommunes nye budgetaftale 2020 står det nu klart, at der atter engang ikke tildeles støtte til at tiltrække og fastholde internationale produktioner i Danmark til trods for de dertilhørende positive samfundsøkonomiske effekter.

Danske film- og tv-producenter har bevist sit værd de sidste 10 år. Intet mindre end 16 oscar-nomineringer er det blevet til. Branchens økosystem er blevet styrket i en sådan grad at CPH:DOX er blevet en af verdens førende dokumentarfilmfestivaler og Copenhagen Film Fund har tiltrukket flere end 30 internationale produktioner til landet. For hver en krone som Filmfonden har investeret i de produktioner, har der været et tilbageløb til samfundet på mellem 4-6,6 kroner. Det cementerer, at film og tv altså også er et bæredygtigt erhverv og ikke blot hensat til kulturen.

Film- og tv-branchen er en kreativ styrkeposition ikke blot for København, men for hele landet. Gennem vores film og tv-serier er Danmark blevet til et sted, som resten af verden beundrer og respekterer. Københavns Kommune var med til at etablere Copenhagen Film Fund og dermed en vigtig spiller i udviklingen af branchen, men fortidens politik klinger hult i disse dage.

For uden en central københavnsk medieaktør som Filmfonden vil det uundgåelige ske. Det som er blevet bygget op over de seneste 10 år, risikerer at kollapse. Produktioner vil flygte; enten ud af landet eller til andre regioner med kommuner der ser værdien i film, tv- og animationsproduktioner. Med sig tager de et stort lokalt produktionsforbrug og hovedstadens gader må på sigt se sig rømmet for stemningsskabende og vibrerende film- og tv-optagelser. Så ikke blot på regionens bundlinje vil det kunne mærkes, men også på den kulturelle konto. Det er med andre ord uambitiøst af Københavns Kommune, sådan som Direktør i Copenhagen Film Fund, Thomas Gammeltoft udtrykker det:

”Det forekommer meget uambitiøst, at Københavns Kommune ikke bakker op om Copenhagen Film Fund. Det virker som en helt bevidst beslutning om ikke at støtte op om vores kreative erhverv og hvor film og tv er blandt de mest vækstskabende. Det har mange andre af landets kommuner for længst indset. Og staten er nu også kommet med, idet man har udpeget vores branche som en spirende styrkeposition for Danmark. Derfor virker det også i det lys endnu mere mærkeligt og vidner om mangel på visioner for fremtidens job i en storby som København. Det er synd og skam og meget hurtigt kan København blive tørlagt for produktion og kompetencer indenfor vores industri.”

 

Mister det nationale ophæng

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har netop udpeget Film & TV til en spirende international styrkeposition for Danmark. Staten har indset at der ligger et betydeligt vækstgrundlag for fremtiden i vores brancher. Og ikke blot hvilken som helst vækst. Nej, det er en kreativ og kulturel vækst, som i stigende grad har fokus på en bæredygtig omstilling. Endvidere rummer vores brancher fremtidens efterspurgte kompetencer. En rapport fra World Economic Forum har udpeget 10 af de kompetencer, som vil efterspørges mest på fremtidens arbejdsmarked. Vores branche rummer 7 ud af 10 af de mest efterspurgte. Der er altså et stærkt fundament at bygge videre på, men skal vi udløse det fulde potentiale er der brug for bred national opbakning. For der eksisterer stadig markedsfejl der skal løses.

Copenhagen Film Fund er derfor gået sammen med Nordisk Film, SYBO, The Animation Workshop, Interactive Denmark, Producentforeningen, Filmby Aarhus, FilmFyn og Copenhagen Film Fund om at samle den nationale digitale visuelle industri i erhvervsalliancen, Vision Denmark. Vision Denmark skal initiere nye samarbejder og tværgående aktiviteter samt sikre at den digitale visuelle industri udnytter sit fulde potentiale.

København havde mulighed for at blive epicentret for den digitale visuelle industri i udviklingen. Mulighed for igen at fokusere og investere målrettet i, at danskerne fortsat vil være de bedste og mest eftertragtede udviklere af digitalt visuelt indhold. Men uden støtte til hverken Copenhagen Film Fund eller Interactive Denmark mister København sit ophæng i den nationale strategi. Vision Denmarks aktiviteter og fremtidige samarbejder vil derfor uundgåeligt blive udlagt til andre ambitiøse kommuner og potentielt vil erhvervsalliancens sekretariat være nødsaget til at flytte med.

 

Fondens fremtid

Idet Copenhagen Film Fund ikke har modtaget Københavns Kommune, øvrige kommuner eller stat fra 2020 og frem betyder det, at Filmfonden fra og med 2020 ikke længere vil være operativ idet der hverken vil være midler til investeringer i nye projekter eller drift. Filmfonden vil dog fortsætte med at være en juridisk enhed, men vil overgå til en legatfond.

Der vil være et tilbageløb af kapital til Filmfonden i fortsat et par år fra tidligere investeringer og endnu ikke færdiggjorte projekter. Tilbageløbsmidlerne skal udmøntes i regi af legatfonden og reinvesteres i øget kompetenceudvikling og talentudvikling til gavn for film- og tv-brancherne.