DET SKER NU

 

DEN DIGITALE VISUELLE INDUSTRI ER PÅ DEN POLITISKE DAGSORDEN

01 maj 2019, Posted by Liv Saalbach Holse in Nyheder

I dag afholdte Regeringen pressemøde hos den danske spiludvikler IO Interactive. Her præsenterede erhvervsminister Rasmus Jarlov og uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers regeringens vækstplan for de kreative erhverv. Copenhagen Film Fund er glade for den brede politiske opbakning til en styrket indsats af den digitale visuelle industri.

Regeringen fremlagde i dag 28 konkrete initiativer der skal forbedre rammevilkårene for de kreative erhverv i Danmark. Regeringen anerkendte at særligt den digitale visuelle industri står i svær international konkurrenceposition grundet manglende produktionsrabatter. Derfor var et af de nye initiativer at der skal gennemføres en analyse af de samfundsøkonomiske konsekvenser af en produktionsrabat. Vækstplanen skal løfte vækstteamet for kreative erhvervs anbefalinger som regeringen modtog i oktober 2018. Her var anbefalingerne klare og hovedformålet var at hjælpe Danmark med at indtage en position som internationalt førende vækstmiljø. Vækstteamet anbefalede regeringen at sætte ind på fem områder:

  1. Bedre adgang til kvalificeret arbejdskraft
  2. Bedre adgang til risikovillig kapital
  3. offentlig-privat samarbejde om innovative udviklingsmiljøer
  4. bedre håndhævelse af immaterielle rettigheder
  5. øget international synlighed og eksport

Den i dag offentliggjorte vækstplan er et skridt i den rigtige retning for udbredelsen og kendskabet til Danmarks digitale visuelle industri. Direktør i den nystiftede erhvervsalliance Vision Denmark, Thomas Gammeltoft, udtrykker det således:

” Stor ros til regeringen for at sætte fokus på de kreative erhverv og jeg noterer mig at særligt den digitale visuelle industri endelig har fået den centrale position, som den fortjener. Vision Denmark vil arbejde hårdt for at indfri vækstplanens potentiale, herunder mulighederne for at indføre en produktionsrabatordning som kan sikre lige konkurrencevilkår med det øvrige Europa samt omdanne vores branche til en industri. ”

Afholdelsen af pressemødet hos den danske spiludvikler IO Interactive signalerer at Regeringen har øjnet de store muligheder der ligger i den danske spilbranche. Mathias Gredal Nørvig, direktør for spilvirksomheden SYBO, medlem af vækstteamet for kreative erhverv og formand for Vision Denmark hilser vækstplanen velkommen og håber på en styrket indsats:

” Det er vores håb, at indsatsen bliver styrket yderligere ved de næste finanslovsforhandlinger, og at de mange analyser og erfaringer, vi efterhånden har, udmønter sig i endnu flere konkrete initiativer.  Der ligger stadig mange gode og konkrete forslag fra vækstrådene, der ikke kunne finde plads i denne omgang og der er fortsat et kæmpe potentiale i den kreative branche som Danmark fortjener at forløse.”

Kort om Vision Denmark

Vision Denmark er en national erhvervsalliance for de audiovisuelle industrier, som er stiftet af SYBO, Nordisk Film, Unity Technologies, The Animation Workshop/VIA, Filmby Aarhus/Den Vestdanske Filmpulje, FilmFyn, Copenhagen Film Fund, Interactive Denmark og Producentforeningen.Med strategiske indsatser, klare vækstmål samt konkrete indsatser, vil Vision Denmark skabe en ny guldalder inden for udvikling og eksport af danskproduceret indhold – både som underholdning og som del af andre industriers digitale omstilling og forretning.

Læs mere om regeringens vækstplan: https://em.dk/nyhedsarkiv/2019/maj/politisk-boost-til-danmarks-kreative-erhverv/