DET SKER NU

 

Erhvervsklyngen Vision Denmark vil løfte anbefalinger fra regeringens Kreative Vækstteam

29 okt 2018, Posted by Liv Saalbach Holse in Uncategorized

Stærke brancheaktører inden for film-, tv- og spilproduktion lancerer i dag Vision Denmark-klyngen, som skal placere Danmark i en international førerposition inden for visuel indholdsproduktion. Klyngen vil løfte flere af vækstteamets anbefalinger  - herunder en prøveperiode for en økonomisk incitamentsordning

 

I dag præsenterer regeringens Vækstteam for kreative erhverv sine anbefalinger til at styrke væksten inden for kreative erhverv som film, spil, musik, mode og arkitektur. Anbefalingerne lægger blandt andet op til en klyngedannelse for de audiovisuelle brancher og en prøveperiode for en økonomisk incitamentsordning for internationale film-, tv- og spilproduktioner.

Til at løfte både de to sidstnævnte og talrige andre af vækstteamets anbefalinger er de tre medievirksomheder Nordisk Film, Sybo Games og Unity Technologies gået sammen med Vision Denmark Alliancens parter (se afsnit nederst) om at etablere Vision Denmark-klyngen. Via strategiske indsatser, klare vækstmål og konkrete aktiviteter vil klyngen skabe 2500 nye job og otte milliarder kr. i omsætning til Danmark inden for animation, film, spil, tv og XR.

”Sammen vil vi løfte og implementere de nødvendige tiltag, som skal give Danmark den internationale førertrøje, når det gælder film-, tv- og spilproduktion. Det er afgørende, at vi i branchen selv er med til at bane vejen for at indfri det store potentiale, som eksisterer. Jeg håber, at Vision Denmark-klyngen blandt andet kan skabe øget offentligt-privat samarbejde på dette område,” siger Allan Mathson Hansen, der er koncerndirektør i Nordisk Film.

 

Ny viden, netværk og internationalt udsyn
Vision Denmark vil skabe en ny guldalder inden for udvikling og eksport af danskproduceret indhold – både som underholdning og som del af andre industriers digitale omstilling og forretning.

”Danmark har mere end 100 års erfaring med at skabe visuel historiefortælling og digitale oplevelser som f.eks. spillefilm, tv, drama og computerspil. Det giver os et unikt afsæt til at forbinde danske producenter med 7,5 mia. kunder over hele kloden, som brændende efterspørger visuelt indhold på deres små og store skærme. Vision Denmark vil forstærke branchen med ny viden, netværk, uddannelse og internationalt udsyn, og forene alle visuelle producenter i Danmark med andre brancher og nye teknologier,” siger Klaus Hansen, direktør i Producentforeningen, som har været med til at stifte Vision Denmark.

 

Incitamentsordning skal tiltrække mere indholdsproduktion
Foruden udvikling og markedsføring af den danske film-, tv- og spilbranche vil klyngen arbejde på etableringen af en international produktionsfond. Klyngen står parat med et administrationsapparat gearet til at varetage regeringens vækstteams anbefaling om en prøveperiode for en incitamentsordning, der skal tiltrække mere indholdsproduktion til Danmark – og en for-analyse, der kan klarlægge de erhvervs- og samfundsøkonomiske effekter af ordningen. Tidligere analyser fra konsulentbureuet Copenhagen Economics viser et væsentligt afkast til samfundet af de penge, der investeres i sådanne ordninger.

”Vores analyser af en investeringsfond for film og tv-produktioner viser, at hver krone investeret har understøttet et BNI-bidrag på mellem 3 og 6 kroner. Det skyldes, at fondens investering i gennemsnit kun udgør en femtedel af produktioners samlede budget i Danmark, og at investeringerne samtidig har stor betydning for, at produktionerne tiltrækkes til Danmark. En incitamentsordning kan sikre en fortsat udvikling af kompetencer og erfaringer i en branche, der er under hastig teknologisk forandring. De ekstra produktioner bringer ny viden og nye kompetencer, som bidrager til at holde den digitale visuelle industri på forkant med den seneste udvikling,” siger Martin Hvidt Thelle, partner og direktør i Copenhagen Economics.

Vision Denmark ser incitamentsordningen udformet som en co-produktionsfond der sikrer, at danske kompetencer bliver valgt på internationale film, tv og spil produktioner og sikrer dansk medejerskab på produktioner, der ellers ikke ville være placeret i Danmark. Ordningen vil fungere som en refusionsordning, der først udbetaler fondsbevillingen, når forbruget er lagt og dokumenteret i Danmark.

 

Om Vision Denmark
Gennem en national, koordineret indsats skal Vision Denmark-klyngen imødekomme den digitale visuelle industris specifikke behov og udfordringer. Den skal understøtte det potentiale, danske film-, tv-, spil-, animations- og XR-virksomheder har for at få en konkurrencefordel, åbne nye markeder og udvikle flere nye danske, digitale visuelle løsninger, produkter og knowhow. Klyngen skal samle industriens interesser og fagområder og være industriens samlede stemme overfor både det offentlige, hvor Vision Denmark skal kunne løfte statens visioner på industriens område, og det øvrige erhvervsliv.

Vision Denmark etableres som en forening med en bestyrelse, en direktør og et sekretariat. Klyngen er etableret af de private grundlæggere Nordisk Film, Sybo Games og Unity Technologies på initiativ af Vision Denmark Alliancens partnere; Interactive Denmark, Producentforeningen, Filmby Aarhus, Den Vestdanske Filmpulje, Copenhagen Film Fund, FilmFyn og The Animation Workshop/VIA University College.

 

Om regeringens Vækstteam for kreative erhverv
Regeringens Vækstteam for kreative erhverv blev etableret i april 2018 på initiativ fra daværende erhvervsminister Brian Mikkelsen. Vækstteamet består af 13 kreative erhvervsledere, der skal komme med anbefalinger til at styrke væksten inden for musik, gaming, møbler, mode, arkitektur, design og film. Ambitionen er at give kreative erhverv gode rammer for at udvikle sig i takt med at nye digitale forretningsmodeller breder sig.

Efter i syv måneder at have undersøgt rammerne for erhvervslivets brug af nye digitale forretningsmodeller, virksomhedernes adgang til kompetencer og talent, adgang til internationale markedspladser og samspil mellem de kreative erhverv og andre erhverv, blev det Kreative Vækstteams anbefalinger præsenteret for regeringen og offentligheden ved et pressemøde på BLOX i dag den 29. oktober kl. 10.30.

Læs alle vækstteamets anbefalinger her på Erhvervsministeriets hjemmeside.

 

For mere information om Vision Denmark og klyngens specifikke indsatsområder kontakt:
Copenhagen Film Fund, Liv Saalbach Holse: mail lsh@cphfilmfund.com / 513245794
Producentforeningen, Mikkel Svane-Petersen: mail msp@pro-f.dk / 28783900
Nordisk Film, Jesper Eising: mail jesper.eising@egmont.com / 29603019