DET SKER NU

 

Filmfond arbejder for investeringskapital i 2017

12 sep 2016, Posted by Liv Saalbach Holse in Uncategorized

Kunne den næste ”House of Cards” tv-serie tænkes at foregå i Danmark? Det er ikke usandsynligt. Copenhagen Film Fund er i øjeblikket i dialog med store internationale produktionsselskaber om at lægge deres næste tv-produktion i København.

Produktionerne budgetterer hver især med at bruge tocifrede millionbeløb i det danske hovedstadsområde, skabe op mod 200 arbejdspladser tilsammen og bringe København på tv-skærme over hele verden. Begge produktioner forudsætter dog, at Copenhagen Film Fund kan indgå med finansiering. Men filmfondens finansiering for 2017 er endnu ikke sikret.

Det vil være et stort problem for Hovedstadsregionen, hvis ikke Fonden har investeringskapital for 2017. Med en uvirksom filmfond vil regionen miste momentum, netop som det er lykkedes os at dyrke nogle af de helt store tv-serieproduktioner, som er på vej hertil,” udtaler Thomas Gammeltoft direktør for Copenhagen Film Fund.

 

Penge som trækplaster
Filmfonden har gennem de seneste fire år investeret i internationale og store danske filmproduktioner for at tiltrække dem til det danske hovedstadsområde og hermed skabe arbejdspladser og vækst i tillæg til profilering og branding af regionen.

And according to several key players are funding very discriminating when deciding where a film is placed.

"As udbygning and finansiering new international drama Becomes ever more challenging, finding progressive cities and Norden att offering attractive local incentives and regional funding er blevet key," says Amelie Kienlin, Senior VP of Scripted Acquisition & Co-Production of Red Arrow International - one of the production companies that will put their next production in Copenhagen, if they can get investment from Copenhagen Film Fund.

Også danske branchefolk genkender disse kriterier for valg af location. Hanne Palmquist, Commissioning Editor & VP of Original Programming hos HBO Nordic mener, at København er konkurrencedygtig, hvad angår interessante historiske og nutidige arkitektoniske locations samt professionelle filmfolk, men ser udfordringer i landets finansieringsmuligheder:

”Uden en skatterabat, som udbydes i en lang række europæiske lande, Danmark konkurrerer hårdt imod, er landets situation udfordret. Af den grund er Copenhagen Film Fund så meget desto vigtigere at opretholde og om muligt udvide yderligere.”

Henrik Zein, direktør for Nordisk Film Production, understreger også nødvendigheden af en regional filmfond:

“Copenhagen Film Funds succes er godt timet i forhold til den store udenlandske interesse for det kreative talent, vi oplever i disse år. Både de kreative kræfter og vores dygtige filmfolk bag kameraet har et godt ry i udlandet og en attraktiv filmfond vil være afgørende for, om København kan tiltrække flere store produktioner, der både vil gavne og udvikle København, men også vækste den kreative branchen,” udtaler han.

Louise Vesth, producer på Lars von Triers kommende film ”The House That Jack Build” fortæller, hvordan det for første gang siden 2000 er muligt at lægge en stor del af hans produktion i Danmark – primært på grund af investering fra Copenhagen Film Fund. Ifølge Louise Vesth tilfører film og serieproduktion succes på så mange planer, at de færreste andre brancher kan være med:

Lokal, regional, national og international succes. Økonomisk succes. Og branding. Arbejdspladser. Virksomheder. Stolthed. Uden Copenhagen Film Fund mister vi muligheden for at hænge på kapløbet i Europas storbyer om netop denne succes. Vi skal være med – for vi både kan og vil,” påpeger hun.

Copenhagen Film Fund oplever fortsat opbakning fra Københavns Kommune, Fondens primære bidragsyder gennem de seneste tre år. Dog er fondens finansiering for 2017 ikke sikret før kommunens endelige budgetforhandlinger afsluttes i næste uge.

 

En konkurrencedygtig by
I sammenligning med andre regionale filmfonde i Europa, er Copenhagen Film Funds investeringskapital begrænset – eksempelvis råder den svenske filmfond Film i Väst årligt over 80 mio. kr. Alligevel er det muligt at skabe effekter fordi vores forfattere, instruktører, skuespillere, filmarbejdere og fantastiske locations nyder stor international opmærksomhed. Regionen er også levende på talentudvikling og filmfestivaler, som sammen med en overskuelig størrelse og en fantastisk madscene, gør byen helt unik og attraktiv for udlandet.

Således har Copenhagen Film Fund til trods for en manglende national erhvervsstøtteordning over de seneste tre år lykkedes med at tiltrække en række internationale produktioner til hovedstadsregionen. På sigt er det dog vigtigt, at der udtænkes en national erhvervsstrategi for den digitale visuelle industri i Danmark i tillæg til de regionale filmfonde, så de ikke står alene om at gøre Danmark attraktivt i en stadig mere globaliseret verden, hvor digitalt visuelt indhold får større og større betydning.

 

Media Society Denmark
Danmark er i dag ét ud af syv lande i EU, der endnu ikke har en national støtteordning til interaktive medieproduktioner – en såkaldt produktionsrabat til film-, tv og gaming-produktioner. I år tilsluttede Norge sig gruppen af lande med produktionsstøtteordninger og Finland har netop offentliggjort, at de planlægger at følge trop fra 2017.

Som en indsats for at styrke Danmarks position som filmregion, har Copenhagen Film Fund sammen med FilmFyn, VestDansk Filmpulje, Interactive Denmark og VIA University College etableret klyngen Media Society Denmark, som netop har udarbejdet et erhvervsstrategisk oplæg for den digitale visuelle industri, som bl.a. omfatter en erhvervsstøtte-ordning for større internationale produktioner, der ønsker at henlægge deres produktioner til Danmark.

Jeppe Nygaard Christensen, direktør i visual effects selskabet Ghost VFX, har arbejdet på store Hollywood-film som "Jurassic World", "Mission Impossible" og "Pacific Rim". Selskabet har dog i mange år stået uden for døren og set projekter blive fordelt alene på baggrund af geografisk specifikke subsidier.

Den internationale konkurrence er dikteret af de forskellige landes støtteordninger. Den blotte tilstedeværelse af Copenhagen Film Fund har slået døren op på vidt gab og har betydet, at vi nu bliver accepteret som en ligeværdig spiller på linje med vores engelske, canadiske og tyske kollegaer. Som resultat er vi netop blevet tildelt en plads som hovedleverandør på to amerikanske tv-serier, en spillefilm og vi er i betragtning til yderligere fire."