DET SKER NU

 

Københavns Kommune trækker sin støtte til Copenhagen Film Fund

12 sep 2018, Posted by Liv Saalbach Holse in Uncategorized

Københavns Kommune bevilger ikke støtte til Copenhagen Film Fund i 2019. Fondsdirektøren frygter for hovedstadens position som filmmetropol, men ser lys forude

 

Efter fem års succes med at skabe dokumenteret vækst og beskæftigelse indenfor især film og tv-industrien i Hovedstaden trækker Københavns Kommune sit bidrag for 2019 til Copenhagen Film Fund. Fonden vil fortsat eksistere i 2019, men uden yderligere finansiering herefter vil Fonden ikke overleve.

”Det er ærgerligt og også helt uforståeligt, at Københavns Kommune vælger helt at sløjfe sit bidrag til Fonden, som jo i den grad har skabt vækst og beskæftigelseseffekter gennem sine investeringer i film og tv-serier som ’Den Danske Pige’, ’Broen’, ’Greyzone’, ’The House That Jack Built’ og mange andre. Internationale produktioner, som Fonden har tiltrukket eller fastholdt i hovedstadsområdet og dermed bidraget til nødvendig vækst. Det er vel at mærke alle produktioner som uden Fondens investeringer ville have henlagt sine optagelser til udlandet uden dansk arbejdskraft og danske kompetencer,” udtaler Thomas Gammeltoft, direktør i Copenhagen Film Fund.

Andre vækstinitiativer mister også støtte
København Kommune stopper ikke kun sit engagement i Fonden – også andre vækstinitiativer som bl.a. Interactive Denmark, der organiserer spilfirmaer, Innovationshuset og den københavnske modeuge har mistet kommunens støtte.

”Det kan undre, at København Kommune netop nu vælger at stoppe sin støtte til de her kreative vækstinitiativer. I slutningen af oktober præsenterer regeringens Kreative Vækstteam sine anbefalinger, og vi har god grund til at tror, at netop de kreative industrier som film, tv og spil vil får særlig opmærksomhed, fordi det er brancher i vækst – ikke bare i Danmark men i hele verden og som er med til at sikre vores kernevelfærd. På den bagrund havde vi forventet, at kommunen ville fortsætte sin støtte,” fortsætter Thomas Gammeltoft.

Læs Københavns Kommunes budgetaftale for 2019 her.

Begyndelsen på en national erhvervsstrategi for film, tv og spil
Copenhagen Film Fund blev etableret i 2013 af Producentforeningen og med væsentlige bidrag fra Københavns Kommune, Region Hovedstadens Vækst Forum, en række omegnskommuner samt en række private selskaber som Nordisk Film m.fl. Fondens opgave er at skabe vækst og beskæftigelse indenfor især hovedstadens film og tv-industri gennem investeringer i større udenlandske og danske co-produktioner for dermed at tiltrække produktioner hertil, som bruger dansk arbejdskraft og danske kompetencer.

”Københavns Kommune har siden etableringen af Fonden ønsket, at staten skulle bidrage økonomisk, som det sker i næsten alle lande omkring os. Næsten alle europæiske lande har nationale incitamentsordninger netop for at tiltrække produktioner indenfor film, tv og spil, som skaber vækst og beskæftigelse. Men nu hvor vi endelig ser begyndelsen på en national erhvervsstrategi for vores område, er vi naturligvis ekstra forundrede over kommunens beslutning,” udtaler fondens bestyrelsesformand Jørgen Ramskov.

Fondsdirektør Thomas Gammeltoft frygter, at København og hovedstadsregionen kan miste sin position som film- og tv-industriens centrum og generator for vækst- og innovationsskabelse, hvilket er til gavn hele landet. Han fremhæver Sverige som eksempel, hvor regioner som Gøteborg og Skåne har overtaget fra Stockholm især indenfor spillefilmsbranchen.

”Copenhagen Film Fund har ikke blot skabt vækst og arbejdspladser gennem sine investeringer i film og tv – men også medvirket til at profilere og brande København for omverden. Det arbejde lider et alvorligt knæk med den manglende opbakning til Fonden, siger Thomas Gammeltoft.

Copenhagen Film Fund vil nu drøfte den nye situation med sine bidragsydere. Forventningen er, at Københavns Kommune genansøges i 2019 med henblik på at få kommunen til at bakke op om en national strategi, som kan styrke vækst i hele landet – også i Hovedstadsregionen.

 

FAKTA
Copenhagen Film Fund tiltrækker via investering udenlandske film og tv-produktioner til Greater Copenhagen med henblik på at skabe vækst, beskæftigelse og profilering af regionen.

Fonden har i perioden 2013-18 investeret ca. kr. 77 mio. i 36 produktioner. Disse investeringer resulterer i et samlet forbrug (inkl. lønninger) på 293 mio. kr. i hovedstadsområdet (penge som uden fondens investering var forbrugt i et andet land/region).

Fondens investeringer har herudover hvert år gennemsnitligt bidraget med: kr. 41 – 76 mio. til landets bruttonationalindkomst (BNI) og skabt 108 – 153 årsværk målt på direkte, indirekte og inducerende effekter. (effekttal for 2018 er budgetterede og ikke ud fra regnskaber).

Fonden har blandt andet investeret i: KONGENS VALG - THE DANISH GIRL - BROEN sæson III & IV - WALLANDER med Kenneth Branagh – GREYZONE – BØLGEN - SIG DET´ LØGN, LUIS – THE HOUSE THAT JACK BUILT – UNTAMED – GENTLEMAN JACK – KRYPTON – MIDNIGHT, TEXAS – LONGWAY NORTH.

Fonden kan investere op til 40% af den enkelte film- og tv-produktions forventede forbrug i hovedstadsregionen. Produktionen skal bringe minimum 60% finansiering med fra udlandet, så der er tale om en gearing på minimum 2,5 af Fondens investering (og ofte langt mere).