DET SKER NU

 

Med ny bevilling tiltrækker Fonden kæmpeproduktioner til KBH

14 dec 2016, Posted by Liv Saalbach Holse in Uncategorized

Det er netop offentliggjort, at Region Hovedstadens Vækstforum afsætter fem millioner kroner til Copenhagen Film Fund i 2017. Hermed råder fonden næste år over en samlet investeringspulje på 18,5 millioner kr. Penge som ifølge fondens direktør Thomas Gammeltoft hurtigt får ben at gå på.

Vi er virkelig taknemmelige for den støtte, vi netop har fået fra Vækstforum, hvilket i den grad er efterspurgt. Aldrig før har der stået så mange udenlandske projekter i kø for at filme i det danske hovedstadsområde, hvis det vel at mærke er økonomisk rentabelt. Vi kunne med lethed have investeret det dobbelte,” fortæller han.

Størstedelen af de nye investeringsmidler er allerede øremærket tre store internationale projekter, som endnu ikke er officielle ved titel – én spillefilm og to tv-serier. Alle tre er profilerende produktioner med København som omdrejningspunkt og med forventning om et samlet reelt forbrug på mindst 100 millioner kroner fordelt på ophold, arbejdskraft og location-faciliteter i hovedstadsområdet.

 

Et projekt med markant effekt
Copenhagen Film Fund fik i august bevilget otte millioner kroner fra Københavns Kommune til 2017 på betingelse af, at de blev matchet af Fondens andre bidragsydere, hvilket gjorde Vækstforums bevilling så meget desto vigtigere.

Med de fem millioner får Copenhagen Film Fund tildelt 25 pct. af Vækstforums midler til kreativ vækst for 2017 med begrundelsen, at fondens hidtidige arbejde for kreativ vækst har haft markant effekt.

 

Investeringskriterium
Ét af fondens centrale investeringskriterier er, at produktionerne der investeres i, skal forbruge mindst 2,5 gang investeringens størrelse. Det har gjort, at der i dag for hver investerede krone kommer 3 – 5,5 kroner retur til stat og kommune. Et beløb fondens direktør forventer vil stige i de kommende år.

Vi kan se en tendens til, at flere tv-serier søger mod København og ansøger fonden om investering. Tv-serier har ofte et større forbrug end film grundet de mange afsnit og lange optageperiode, hvilket medfører et større forbrug. Fonden oplevede eksempelvis med Broen III, at der på baggrund af vores investering på 4,3 mio. kr. blev forbrugt 23 millioner kr. i København om omegn. Det er næsten seks gang investeringens størrelse. Det er produktioner med disse investeringsforhold, vi går efter i fremtiden – tv-serier såvel som spillefilm,” siger fondsdirektøren.

 

Info: Vækstforum Hovedstaden
Vækstforum Hovedstaden råder i 2014-2020 over 342 mio. kr., hvilket finansieres af regionsrådets midler til erhvervsudvikling og EU-strukturfondsmidler (regional- og socialfondsmidler). Midlerne skal som udgangspunkt investeres i markante udviklingsprojekter, der bidrager til at styrke konkurrenceevne, vækst og beskæftigelse i Region Hovedstaden.​​​

I år er der indenfor området Kreativ Vækst uddelt 20,5 mio. kr. blandt andet til projekterne Copenhagen Film Fund, Den Kreative Madscene, Copenhagen Connected og Growing Food CPH.

 

Info: Copenhagen Film Fund
Copenhagen Film Fund har gennem de seneste fire år investeret knap 50 millioner kroner. Bl.a. i The Danish Girl, Broen sæson III & IV, Wallander med Kenneth Branagh, The Team og den norske katastrofefilm The Wave. Senest har fonden gennem investering sørget for, at Lars von Triers nye film The House That Jack Built har valgt at lægge halvdelen af filmens produktion i Danmark, hvilket ellers ville være rykket til Tyskland.

Fondens bidragsydere tæller Københavns Kommune, Region H, Hvidovre Kommune, Frederiksberg Kommune, Albertslund Kommune, Helsingør Kommune, Næstved Kommune, Furesø Kommune, Bornholm Kommune, Rudersdal Kommune, Red Rental, ACT3, The Gentlemen Broncos, FilmGear, Nordisk Film, Filmstationen, Engelbrecht Construction, Kameraudlejningen, Lysudlejningen, Ghost VFX, Production Service Scandinavia, Danske Filminstruktører, Danske Dramatikere, Dansk Skuespillerforbund, Filmarbejderforeningen.