DET SKER NU

 

Ny analyse slår fast: Kulturen har afgørende værdi og betydning for danskerne

06 mar 2019, Posted by Liv Saalbach Holse in Pressemeddelelser

Kulturoplevelser er berigende og debatskabende. De gør lokalområder mere

attraktive og understøtter børns faglige læring – og så skal de i høj grad

finansieres af det offentlige. Det mener et markant flertal af danskerne ifølge den

analyse som Tænketanken Mandag Morgen har gennemført på vegne af Altingets

kulturpolitiske netværk, og som udgør omdrejningspunktet i rapporten Mellem

ballet og biografer – kultur ifølge danskerne.

 

 • 74% af danskerne vil gerne lære noget nyt om verden, når de deltager i en

kulturel oplevelse

 •  63% er enige i, at kulturoplevelser er med til at sætte fokus på vigtige emner i

den offentlige debat

 • 63 % af danskerne er enige i, at lokale kulturoplevelser styrker deres tilknytning

til deres lokalsamfund.

 • 80% mener, at kunst- og kulturoplevelser i barndommen bidrager til at

understøtte børns faglige læring

 • 55% af danskerne er mest enige i, at det offentlige skal finansiere en stor del af

kunst- og kulturlivet

 

Sådan lyder en række af de centrale resultater i rapporten Mellem ballet og biografer –

kultur ifølge danskerne, som Tænketanken Mandag Morgen har udarbejdet for Altingets

kulturpolitiske netværk, der består af en bred vifte af danske kulturaktører (se fuld liste

herunder).

 

En analyse af kulturen på kulturens egne præmisser

Motivationen bag rapporten er det umiddelbare modsætningsforhold, der er at spore

mellem det faktum, at danskerne på den ene side er storforbrugere af kultur – de

største i Europa ifølge Eurostat – mens de på den anden side nedprioriterer

kulturområdet, når det holdes op imod andre velfærdsområder som eksempelvis

sundhed og uddannelse.

Analysen har således haft til formål at se nærmere på kulturen på kulturens egne

præmisser: Kulturen, som den tager sig ud i lokalsamfundene. Kulturen som ingrediens

i den almene dannelse. Kulturen som fundament for velfærdsstaten og som nødvendig

for sammenhængskraften i samfundet. Samt naturligvis hvilken rolle det offentlige ifølge

danskerne skal have i finansieringen af kulturen.

 

En hjertestarter til kulturdebatten

”Sammen med rapporten er det vores håb, at den markant øgede nuanceringsgrad vil

fungere som hjertestarter for den offentlige debat om kulturens rolle i det danske

velfærdssamfund,” fortæller Thomas Gammeltoft, direktør for CPH Film Fund, og Peter

Thor Andersen, direktør for Øhavsmuseet Faaborg, i forordet til rapporten.

Og Thomas Gammeltoft fortsætter: ”Analysen har også afdækket, at 58% af danskerne

mener, at dansk kunst og kultur bidrager til et kreativt erhvervsliv i Danmark. Når vi

samtidig ved, at den kreative sektor omsætter for 234 milliarder kroner og skaber

117.000 arbejdspladser i Danmark og har et vækstpotentiale inden for eksporten på

ekstra 50 milliarder kr. frem mod 2025 – bør der så ikke investeres i kulturen netop nu?”

Foruden en indføring i analysens resultater, rummer rapporten også fem korte indlæg

fra markante meningsdannere på kulturområdet:

 • Jacob Holm, adm. direktør, Fritz Hansen, og formand for Erhvervsministeriets
  Vækstteam for kreative erhverv
 • Mikkel Bogh, direktør, Statens Museum for Kunst
 • Lars Stentoft, direktør for Kultur og Udvikling, Viborg Kommune
 • Søren Møller, teaterchef, Fredericia Teater
 • Louise Ejgod Hansen, lektor ved Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus
  Universitet

 

Læs hele analysen på: https:https://bit.ly/2Tn8zcI

Samarbejdspartnere og sponsorer bag undersøgelsen

Altingets kulturpolitiske netværk

I Altingets kulturpolitiske netværk deltager en række nøgleaktører fra den danske

kulturpolitiske arena. Netværket mødes flere gange årligt, deler erfaringer og udvikler

kulturområdet med inspiration fra hinanden. Netværket har taget initiativ til denne

undersøgelse med det formål at skabe ny og mere dybdegående viden om danskernes

holdninger til kultur og dermed skabe afsæt for en mere kvalificeret debat om

prioriteringen af kulturlivet i Danmark.

 • Copenhagen Film Fund
 • Dansk Komponistforening
 • Dansk Biblioteks Center (DBC)
 • Den Rytmiske Højskole
 • Designmuseum Danmark
 • Faxe Kommune
 • FORA
 • Forstadsmuseet
 • Guldagergaard
 • Lolland Kommune
 • Moesgaard Museum
 • Museerne i Fredericia
 • Rønnebæksholm
 • Teater V
 • Trekantområdet Danmark
 • VIA University College
 • Øhavsmusee

Rapportens øvrige bidragsydere

 • Danmarks Biblioteksforening
 • Dansk Artist Forbund
 • Dansk Kulturinstitut
 • Dansk Live
 • Dansk Skuespillerforbund
 • Dansk Teater
 • Danske Dramatikere
 • Danske Filminstruktører
 • Danske Koncert- og Kulturhuse (DKK)
 • Det Danske Filminstitut (DFI)
 • Det Kongelige Teater
 • DPA (Danske Populær Autorer)
 • Fredericia Teater
 • Frederiksberg Fonden
 • Furesø Kommune
 • Have Kommunikation
 • Hørsholm Kommune
 • Københavns Kommunes, Kultur- og Fritidsforvaltning
 • KODA
 • Kulturregion Midt- og Vestjylland: Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig,
  Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer Kommune
 • Kulturregion Storstrøm: Guldborgsund, Faxe, Vordingborg, Lolland, Næstved,
  Stevns Kommune
 • Kulturregion Vadehavet: Esbjerg, Tønder, Fanø, Varde Kommune
 • Kulturregion Østjysk Vækstbånd: Randers, Silkeborg, Viborg, Horsens Kommune
 • Louisiana Museum of Modern Art
 • Nationalmuseet
 • Producentforeningen

 

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er gennemført som et webbaseret survey, og indsamlingen er foregået i

perioden 6. dec. 2018 til 7. jan. 2019. Dataindsamlingen er foretaget af Userneeds, og

der blev i alt indsamlet 2.000 besvarelser blandt danskere i alderen 18-75 år.

Indsamlingen blev foretaget efter nationalt repræsentative kvoter for at sikre, at

stikprøven afspejlede den danske befolkning som helhed på parametrene køn, alder,

region og uddannelse. For at korrigere for mindre unøjagtigheder i den endelige

stikprøve i forhold til den nationale repræsentativitet er data vægtet. Samlet spænder

vægtene fra 0,48 til 1,94.

Interviewene med de fem meningsdannere har til formål at supplere

spørgeundersøgelsens resultater med perspektiver på den kulturpolitiske debat i

Danmark netop nu. Derudover giver de hver især deres replik på analysens resultater.

Meningsdannerne beskæftiger sig med kultur på forskellige måder og er udvalgt for at

repræsentere en vis bredde inden for kulturområdet.

 

Om Tænketanken Mandag Morgen

Mandag Morgen er en politisk uafhængig tænketank, der skaber indsigt og mødesteder

for mennesker, der vil forandre verden. Vi arbejder for at styrke vækst, velfærd og

demokratiske fællesskaber i Danmark. Vi sætter fokus på komplekse udfordringer og

tager initiativer, der viser vej til nye løsninger. Det sker altid i tæt samarbejde med vores

partnere, som er offentlige, private, faglige og frivillige organisationer.