DET SKER NU

 

INVESTERINGER I FILM OG TV SKABER VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

28 maj 2015, Posted by Liv Saalbach Holse in Nyheder

Ny rapport fra Copenhagen Economics viser, at investeringer i film- og tv-produktioner er penge godt givet ud. For hver krone, der investeres, skabes der årligt en værditilvækst på 3,2-5,8 kr. direkte i filmbranchen og relaterede erhverv. Resultaterne overstiger forventningerne ved Copenhagen Film Funds etablering.

Film og tv er ikke blot god underholdning på det store lærred og hjemme i stuerne. Det er en rigtig god forretning for Danmark. Det viser en ny rapport fra Copenhagen Economics, som Copenhagen Film Fund i dag kan offentliggøre.

”Vi arbejder målrettet på at trække udenlandske film- og tv-produktioner til Danmark. Det ikke bare lykkes – det skaber god effekt for samfundsøkonomien. Det er vi rigtigt stolte af, og det arbejde giver det rigtig god mening af fortsætte uanset farven på regeringen efter den 18. juni,” siger Thomas Gammeltoft, direktør for Copenhagen Film Fund.

Copenhagen Film Fund blev etableret i juni 2013 med en investeringskapital på 35 mio. kr. over tre år. Fondens investeringer på indtil videre 29 mio. kr. i perioden 2013-2015 har understøttet værditilvækst i Danmark for 94-168 mio. kr. målt ved bidraget til BNI. Hver krone investeret af fonden har dermed understøttet et BNI-bidrag på 3,2-5,8 kr.

 

Lokomotiv for kreativ vækst

Investering i film- og tv-produktioner har en række positive effekter set i forhold til andre erhverv. Det viser rapporten fra Copenhagen Economics, som bl.a. peger på, at film- og tv-produktion har en relativ høj værditilvækst per beskæftiget og understøtter relativt store afledte effekter sammenholdt med andre erhverv.

I udlandet betragter man film- og tv-branchen som lokomotiv for den kreative vækst, fordi netop film- og tv-branchen er størst forbruger af andre kreative kompetencer som fx musik, animation, teknologi mv. Thomas Gammeltoft ser også gerne, at film- og tv-branchen i Danmark i endnu højere grad kan være lokomotiv for vækst.

”Der er ingen andre kreative erhverv som filmbranchen, der giver arbejde til andre kreative erhverv. Lad os udnytte det faktum til at skrue endnu mere op for investeringer i både større danske og udenlandske produktioner. Vi ikke bare har kompetencerne her i landet – vi har en forpligtigelse set i lyset af, at vi også fremover skal skabe vækst og arbejdspladser,” siger Gammeltoft.

Copenhagen Economics vurderer, at Copenhagen Film Funds investeringer i udenlandske produktioner spiller en betydelig rolle i beslutningen om at lægge en produktion i Danmark. Det vurderes, at op imod 75 % af de produktioner, fonden til dato har tiltrukket, ikke ville være kommet til Danmark uden fondens investering.

Når Copenhagen Film Funds investeringer er baseret på beregninger af de enkelte produktionernes økonomiske effekt. Der investeres således i produktioner, der understøtter mest økonomisk effekt og beskæftigelse i Danmark.

Læs rapporten her