DET SKER NU

 

COPENHAGEN FILM FUND BAG ANALYSE AF DANSK PRODUKTIONSMODELS STYRKER OG SVAGHEDER

03 jun 2016, Posted by Liv Saalbach Holse in Uncategorized

Med Copenhagen Film Funds nye Branche Notat dypper fonden tåen ned i bassinet af viden om danske filmproduktionsforhold. Undersøgelsen sammenligner konkurrenceforskelle på filmbudgetter og produktionsforhold i Danmark, Irland, Sverige og Tyskland, og forsøger således at opridse styrker og svagheder ved at producere ”på dansk”.

”Med denne analyse har det været vores ønske at undersøge den danske models styrker og svagheder indenfor hovedsageligt spillefilm og tv-serie produktion, som herhjemme trækker på de samme mandskabsressourcer. Det er ikke et indspark i en overenskomstdebat- eller forhandling, men blot et ønske om at kvalificere vores hjemlige branche i en stadig mere global verden. Analysen løfter kun lige låget på nogle konklusioner, som dog er vigtige at tage højde for, hvis dansk film skal kunne bibeholde sit momentum og internationalt høje renommé,” udtaler fondens direktør Thomas Gammeltoft.

Undersøgelsen tager udgangspunkt i samme filmoplæg, hvor producere og lineproducere fra de fire lande har leveret budgetter og estimater af, hvad det vil koste at filme pågældende film i deres land.

Ud fra analysens konklusioner, viser det sig, at Danmark ikke ligger i den dyre ende på de samlede produktionsomkostninger. Det skyldes primært, at danske filmarbejdere har en relativt høj produktivitet. Selvom danskerne har kortere arbejdsdage end både Tyskland og Irland, producerer de i udgangspunkt det samme produkt, men på kortere tid og til en samlet lavere lønsum end f.eks. tyskerne.

Danske filmarbejdere har typisk ikke de lange og herhjemme omkostningstunge 12-timers-dage. Til gengæld er danske hold langt mindre, og internationale producere oplever dem som fleksible, gode til at samarbejde og med gode engelskkundskaber.

Irland og især Tyskland kan til gengæld facilitere større produktioner med lange dage og store hold, og i tillæg hertil har de fordelagtige rammevilkår (f.eks. større markeder, smidigere overenskomster og økonomiske incitamenter fra staten) som til trods for produktionsprisen gør det interessant at producere i de to lande, hvilket kan aflæses på højere produktionsmængder.

Undersøgelsens konklusioner skal læses med forbehold for den begrænsede datamængde, som ligger til grund for analyserne.

Branche Notatet er iværksat med støtte fra Film og TV-arbejderforeningen, foreningen af Danske Instruktører, Producentforeningen, Nordisk Film samt Nordisk Film Fonden.

 

 

Læs og download Branche Notatet her.